БИШГҮҮР I
/ хөгжим /

1. Бийв зэргийг хэрэглэн үлээж дуугаргах, их бие зургаан нүхтэй, нэг нь хойноо, тав нь урдаа, хулсан хөгжмийн дэлгэрэнгүй...


2. Лимбэ: бишгүүр үлээх (лимбэ тоглох) - Алсын харанхуйгаас мөргөлийн бишгүүр сонсогдон, өвчтэй эмэг эх гэрийн зүүн мухарт дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр: ахмад бишгүүр (нэгэн зүйл аргил бишгүүр), баг бишгүүр (урт, богино хэд хэдэн хонгиог жигдлэн холбож үлээх бишгүүр), их бишгүүр (хавхлага даралтат бишгүүр), их багласан бишгүүр (гучин зургаан загалмайт багласан бишгүүр), үелэх бишгүүр (хийц хэлбэр хөндлөн биш, гүүртэй адил бөгөөд гурван нүхтэй, арай богино үетэй, гадуураа улаан ёнхроор ороон зангидсан зэмсэг), хотон бишгүүр (хийц хэлбэр, өнгө хөндлөн бишгүүртэй адил боловч арай урт, мөн гурван нүхтэй бишгүүр), хуурхан бишгүүр (хөндлөн бишгүүрээс богино, бүдүүвтэр, нүүрэн талдаа таван нүхтэй бишгүүр).

багласан бишгүүр нарийн хар хулсан модыг урт богино зэрэгцүүлэн бүслүүрдэж үлээх ам тавин хийдэг нэгэн зүйл хөгжмийн зэмсэг
гуурсан бишгүүр хэлбэр дүр нь бишгүүрийн адил болоод богино, есөн нүхтэй, нэг зүйл хөгжим
жигдэлсэн бишгүүр арван хоёр бишгүүрийг нэгэн дор нийлүүлэн багцалсан хөгжим
модон бишгүүр модоор хийсэн үлээж дуугаргах хөгжмийн зэмсэг
хөндлөн бишгүүр лимбэний нэг зүйл
хуурсан бишгүүр

нүүрэнд талдаа долоо, ардаа нэг болон хоёр нүхтэй, уртааш барьж бийвээр үлээдэг үлээвэр хөгжмийн зэмсэг

шавар бишгүүр шороо, шавраар хийдэг зургаан нүхтэй бөмбөгөр лонх мэт хэлбэртэй үлээвэр хөгжмийн зэмсэг
бүрээ бишгүүр урт богино хэлбэр бүхий үлээвэр хөгжим
бялар бишгүүр бүрээ бишгүүр
бишгүүр үлээх лимбэ тоглох
ахмад бишгүүр

нэгэн зүйл аргил бишгүүр

их бишгүүр

хавхлага даралтат бишгүүр

их багласан бишгүүр

гучин зургаан загалмайт багласан бишгүүр

үелэх бишгүүр

хийц хэлбэр хөндлөн биш, гүүртэй адил бөгөөд гурван нүхтэй, арай богино үетэй, гадуураа улаан ёнхроор ороон зангидсан зэмсэг

хотон бишгүүр

хийц хэлбэр, өнгө хөндлөн бишгүүртэй адил боловч арай урт, мөн гурван нүхтэй бишгүүр

хуурхан бишгүүр

хөндлөн бишгүүрээс богино, бүдүүвтэр, нүүрэн талдаа таван нүхтэй бишгүүр

Ижил үг:

БИШГҮҮР II: