БИШГҮҮР II:
/ ургамал /

бишгүүр өвс (Шүхэртэн овгийн, уул, хөдөө талд ургадаг үет цагаантай адил боловч арай намхан нэг зүйл дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

БИШГҮҮР I