БИШГҮҮРЧИН

Бишгүүрдэхэд чадамгай хүн - Үдэшлэг нээсэн тэр хүн бишгүүрчийн хамт талбайн дунд гарч ирээд хүмүүсийг бүжигт дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.