БИШДЭХ

Биш болох, өөр болох, санаснаас өөрөөр эргэх, хэцүүдэх: байдал бишдэх (байдал биш болох), дэлгэрэнгүй... (хэрэг буруу тийшээгээ эргэх) - Дангаа одоо л хэрэг бишдэх нь гэж бодов. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.

байдал бишдэх байдал биш болох
хэрэг бишдэх хэрэг буруу тийшээгээ эргэх