БИШГҮҮРДЭХ

Бишгүүр үлээж дуугаргах - Сайхан хүмүүн бишгүүр бишгүүрдэх нь бэрх. В.Инжаннаши. Нэгэн давхар асар., бишгүүрдэн дуулах (бишгүүр үлээж дуулах).