шавар бишгүүр
шороо, шавраар хийдэг зургаан нүхтэй бөмбөгөр лонх мэт хэлбэртэй үлээвэр хөгжмийн зэмсэг