багласан бишгүүр
/ хөгжим /
нарийн хар хулсан модыг урт богино зэрэгцүүлэн бүслүүрдэж үлээх ам тавин хийдэг нэгэн зүйл хөгжмийн зэмсэг