их багласан бишгүүр

гучин зургаан загалмайт багласан бишгүүр