модон бишгүүр
модоор хийсэн үлээж дуугаргах хөгжмийн зэмсэг