ҮЕ I

1. Ургамлын ишийн түгдэрхий, бундгар газар: дэрсний үе (дэрсний ишийн булцуулаг хэсэг), дэлгэрэнгүй...


2. Судал, зурвас, давхарга, эгнээ: газрын хөрсний үе (газрын хөрсийг бүрдүүлэгч элементүүдийн давхарга), хад чулууны дэлгэрэнгүй... (хад чулууны зурвас хэсэг) - Дээр дээрээс нь давхарлаж өрсөн юм шиг хадан цохио үе үеэрээ далавч адил жигүүрлэнэ. П.Хорлоо. Багш;

3. Хүн, мал, амьтны яс хоорондын хөдөлгөөн бүхий холбоос, залгаа, нугалмай, уулзвар газар: үе тулгарах (хүн, амьтны мөчний үений дэлгэрэнгүй...
хулсны үе хулсны ишийн булцуулаг хэсэг, түгдэрхий газар
үе цагаан бутаар ургадаг, гучаас дөчин сантиметр өндөр өвс, үзүүр хэсэгтээ зузаан навчтай, намар тийшээ шивээ гарна, шивээний үзүүр хурц бөгөөд хонь малын суга цавинд шивнэ, нялх байх үед нь мал иднэ
газрын хөрсний үе газрын хөрсийг бүрдүүлэгч элементүүдийн давхарга
хад чулууны үе хад чулууны зурвас хэсэг
үе тулгарах хүн, амьтны мөчний үений битүү гэмтэл
үе булгарах үе мултрах
үе мултрах хэвийн бус хүчтэй хөдөлгөөн хийснээс болж үелж буй хоёр болон хэд хэдэн яс эвлэж нийлсэн байрлалаа хагас алдаж хэвийн хөдөлгөөн хийж чадахгүй болох
үе хөлтөн нугалмайгүйтний хамгийн олон зүйл багтаасан нэг хүрээ, бие нь хатуу бүрхүүлтэй, хөл нь үеэс тогтдог. Ус, агаар, хөрсөнд амьдардаг. Чөлөөтэй амьдрагч болон шимэгч хэлбэрүүд бий
үений үрэвсэл цочмог ба архаг явцтай, нэг юм уу олон үеийг хамарч үеэр улайж өвдөх, хөдөлгөөн нь хязгаарлагдах, хэлбэрээ алдах шинжээр илэрдэг өвчин
үений уут үелсэн яс, холбогч шандас зэргийг бүрж үений хөндийг үүсгэдэг, дотроо тусгай шингэн агуулсан хальсан хүүдий
үений хөндий үе тойрч байрлах үений уутны үүсгэсэн хөндий
үений шингэн үений хөндийд байх, үелсэн яснуудын болон холбооснуудын үрэлтийг багасгах үүрэгтэй гулсамтгай шингэн
гарын үе гарын нугарах хэсэг
нурууны үе нугалмай
өвдөгний үе өвдгөөр нугарах хэсэг
сээрийн үе сээр нурууны нугарах хэсэг
үе гишүү хүн амьтны биеийн нугарах тус тус хэсэг, үе мөч
үе мөч хүн, амьтны биеийн үет хэсэг, гар хөлийн хэсэг
үе мөчний өвчин үе, мөч янгинаж хөндүүрлэн өвдөх, улмаар зүрхэнд дамжин ордог нэг зүйл өвчин
Ижил үг:

ҮЕ II

ҮЕ III

ҮЕ IV