ҮЕ III

Хүний удам угсаа, ураг төрлийн зэрэг дэс: ахмад үе (нас ахимаг хүмүүс), ачийн үе (ач дэлгэрэнгүй...

ахмад үе нас ахимаг хүмүүс
ачийн үе ач хүүхдүүдийн үе
залуу үе залуучууд
есөн үе хуланц, элэнц, өвөг, эцэг, өөрийн бие, хүү, ач, жич, гуч
өвгийн үе өвөг эцгийн амьдарч байсан цаг
хойч үе биднээс хойш амьдрах хүмүүсийн цаг
элэнц хуланцын үе өвөө эмээгийн өмнөх өвгөдийн үе
гэрийн үеийн бичмэл удам угсааны он дараалсан бичиг
нас үе насны зөрөө нь арван хоёр жилийн доторх хүмүүс
үе дамжих үеэс үед уламжлагдах
үе залгамжлах өвгөд хөгшдийг үр хүүхэд нь залгамжлах
үе залгах а. Хүний үр хойч өсөж үржин эцгийнхээ голомтыг таслалгүй айл гэр болох; б. Эцэж турсан мал ногоо идэж тэнхрэх
үе сунжрах үе холдох
үе улирах төрөл удам уламжлах
үе холдох ураг төрөл улирч холдох, холын садан болох
үеийн нөхөр нас ойр болоод итгэж нөхөрлөсөн хүн
үеийн хүн ойр насны хүн
үеийн үед үүрд, ямар ч цаг үед
үе алд эн тэнцүү, чацуу, нэг үеийн
үе нас нас, бие
үе тэн нас ойр
үе угсаа угсаа залгамж, гарал үүсэл
үе удам тодорхой цаг хугацаанд амьдарч байсан амьдарч буй
үе хэргэм цол зэрэг, угсаа залгамж
үе мултрах хүний насны зөрөө нь арван хоёроос хэтрэх
Ижил үг:

ҮЕ I

ҮЕ II

ҮЕ IV