ҮЕЛЗҮҮР

Үелэх, үелзэх, үелзэн найгах, үелэн нахилах хөдөлгөөнөөр илэрхийлдэг монгол ардын бүжгийн нэгэн төрөл.