ҮЕЛЭЛТ I

Үелэх үйлийн үр дүнг заасан нэр.

Ижил үг:

ҮЕЛЭЛТ II