ҮЕЛЭХ I

1. Ургамлын иш, хөрс, чулуу зэрэг юмс үе бүхий болох: үелэн тогтох (үе үүсгэн тогтох) - Тэртээ дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан., үелэн ургах (үе үүсгэн ургах) - Сайхан хангайн уулыг сарлагаар дүүргэж, үелж ургасан дэрсийг үхрээр дүүргэж гэнэ. ААЗ;


2. Идшинд хэрэглэх мал, амьтны ясыг үе үеэр салгах;
3. Үе гаргах - Ордны өмнөх ар өвөр дээрээ эр охин хоёр лууг ороолдуулан урласан сийлбэртэй өндөр янпайн өмнө хэдэн зуун хүн гурван эгнээ үелэн дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Цаг төрийн үймээн.

үелэн тогтох үе үүсгэн тогтох
үелэн ургах үе үүсгэн ургах
Ижил үг:

ҮЕЛЭХ II

ҮЕЛЭХ III