ҮЕЛЭЭ II
/ ургамал /

Үелээтэн овгийн төрөл, олон наст усны өвс, арван зүйлтэйгээс Монголд нэг зүйл нь ургадаг.

Ижил үг:

ҮЕЛЭЭ I