ҮЕЛЭЭТЭН

Хос хэлтэрт ургамлын овог, усны ёроолын хад чулуунд бэхлэгдэж ургадаг, загасны тэжээл болдог. Монголд нэг зүйл дэлгэрэнгүй...