ҮЕРЛҮҮЛЭХ

1. Гол мөрний усны түвшнийг нэмэгдүүлэх;


2. [шилжсэн] Уран, цэцэн үгийг урсгах - Яруу сайхан үг нь өвгөн монгол малчны эртний сайхан уран авьяасыг нь сэргээн их далайн ус мэт мэлтэлзтэл дэлгэрэнгүй... С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол