ҮЕС II

Гишүүн, үе: үес гишүүн [хоршоо] (хүн, амьтны биеийн нугарах тус тус хэсэг, ургамлын иш, салаа мөчирт дэлгэрэнгүй...

үес гишүүн хүн, амьтны биеийн нугарах тус тус хэсэг, ургамлын иш, салаа мөчирт байх түгдэрхий, гишүүн
Ижил үг:

ҮЕС I