ҮЕС I

Үед, орчим, хэрд: тэр үес (тэр үед, тэр орчим) - Тэгж ярилцсаар таван цаг өнгөрч байх үес Юньнань дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Өмнөд этгээдэд зорчсон тэмдэглэл.

Ижил үг:

ҮЕС II