ҮЕТЭЙ II

Шөрмөстэй, хөл сайтай, авд унахгүй.

Ижил үг:

ҮЕТЭЙ I