ҮЕЧЛҮҮЛЭХ II

Аливаа үзэгдэл юмс, нийгмийн хөгжлийн он дарааллыг түүхэн онцлогоор нь үе шат болгон хуваалгах.

Ижил үг:

ҮЕЧЛҮҮЛЭХ I