ҮЕРЛЭХ

Гол мөрний ус ихэд нэмэгдэх: гол үерлэх (голын усны түвшин нэмэгдэх) - Цувран давхиж ирээд ихэд дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран.