ҮЕРХЭЛ

Үерхэх үйлийн нэр, нөхөрлөл, дотносол - Арван жилийн турш нөхөрлөсөн сайхан үерхэл хаачсан юм бол? дэлгэрэнгүй... олон жилийн үерхэл (олон жилийн дотносон нөхөрлөсөн байдал), багын үерхэл (бага насны нөхөрлөл), үерхэл нөхөрлөл [хоршоо] (хүмүүсийн санаа сэтгэл нийлэн дотносох нь).

багын үерхэл бага насны нөхөрлөл
үерхэл нөхөрлөл хүмүүсийн санаа сэтгэл нийлэн дотносох нь