ҮЕНЦЭР II

Бага багаар үелсэн юм: бялууны цөцгийн үенцэр (бялууны цөцгийн жижиг жижиг үе).

Ижил үг:

ҮЕНЦЭР I