ҮЕН I
/ амьтан /

Суусрынхан овгийн мах идэшт хөхтөн амьтны нэг төрөл; бие жижиг, өнгө зүс янз бүр, олон зүйл. Монголд таван зүйл дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ҮЕН II