ҮЕН II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хүүхэд нэг нас хүрсэн үе: үендээ хүрэх (ойдоо хүрэх), үенээс өнгөрсөн дэлгэрэнгүй... (ойноос өнгөрсөн хүүхэд).

Ижил үг:

ҮЕН I