УНЖИН
/ нутгийн аялгуу /

цахар Монгол гэрт тавьдаг навтгар модон ор - Батын гэрийн хоймор ба баруун талаар унжин тавьсан байлаа. дэлгэрэнгүй...С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.