ХАГСААМАЛ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Уямал, соймол - Хагсаамал шавхруу морио харгуйн хөлд нь унуулж, хайртай ч ганц нөхөртэйгөө дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ХАГСААМАЛ I