ХАГСУУ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Туйлаадас: хагсуу шуурга тавих (туйлаадас тавих) - Хадын өндөр сэвшээнд хагсуу дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ХАГСУУ I