ХАЗГАЛ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Үргэдэг, бусгадаг: хазгал бор морь (үргэдэг бор морь).