УЧИР III
/ нутгийн аялгуу /

цахар 1. Хэрэг, явдал: энэ учрыг барах хэрэгтэй (энэ хэрэг явдлыг даруй дуусгах хэрэгтэй);


2. Ажил хэрэг: үдийн өмнө учиргүй (үдээс өмнө товлосон ажил хэрэг байхгүй, үдээс өмнө завтай).

Ижил үг:

УЧИР I

УЧИР II