УЧИР II

Тавилан, хувь, учрал, ерөөл: уулзах учир (уулзах хувь ерөөл, уулзах тавилан) - Хэрэв уулзах учир дэлгэрэнгүй... Удвал. Их хувь заяа.

Ижил үг:

УЧИР I

УЧИР III