ХАНГАЛ III
/ нутгийн аялгуу /

буриад Анхилуун үнэр: агь гангын хангал (агь гангын анхилуун үнэр), хангал сайхан дэлгэрэнгүй... (анхилуун сайхан арц) - Дөтлөөд ойртоод мөргөхөд минь дүйвэн хүжийн хангалтай дагшин их дуган байна. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ХАНГАЛ I

ХАНГАЛ II