ХАНГАЛТАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ханхлах, анхилах: хамар цоргин хангалтах (хамар цоргин дэлгэрэнгүй...