ХАНЗ IV
/ нутгийн аялгуу /

буриад Авдар - Хувцас болон элдэв эдлэлүүдийг хадгалдаг, үхэг дээр тааруулсан үхэгтэйгээ адил дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ХАНЗ I

ХАНЗ II:

ХАНЗ III