ҮЖ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Бөхийн барилдааны түрүү.