ХАЛТАНТУУЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Булзааруулах - Халтантуулан дуугаравч, үнэнээр нь хэлчихэв. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.