ХАМШИГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Ханиад томуу: хамшиг дэлгэрэх (ханиад томуу дэлгэрэх) - Хаан бурхны дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь;


2. Халдварт өвчин: малын хамшиг гарах (малын халдварт өвчин гарах).