ХАЛАЙТГАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хавьтуулах, ойртуулах, татах - Хүүхдийг битгий биедээ халайтга! сургуульдаа явчихад чинь санаж дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.