ХАГСАРГА II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хавсарга: салхи хагсарга (салхи хавсарга), хаврын хагсарга (хаврын дэлгэрэнгүй...