УТГА II
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин Хутга. 

Ижил үг:

УТГА I