ХАГСАРГА I
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Хатавч, уулзуур: хаяа хагсаагаар салхи орох (хаяа хатавчаар салхи орох);


2. Ханын боолт.