ҮЖИНГЭ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Өмхийрсөн: үжингэ үнэр (өмхийрсөн үнэр), үжингэ арьс (өмхийрсөн дэлгэрэнгүй...