ҮЙСИЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бөхийх, тонгойх: сандлын ирмэг дээр үйсийж суух (сандлын ирмэг дээр бөхийж дэлгэрэнгүй...