ҮҮШЭЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Өөгшөөх - Хүүхдийг өөгшөөж яах нь вэ. Г.Гантогтох. Буриад дэлгэрэнгүй...