ҮЕЛЭЭ I

1. Үетсэн юм: үелээ үүсэх (үетсэн юм бий болох) - Үлэмжийн сайхан хувьслын нөлөөгөөр үелээ мянган дэлгэрэнгүй... Д.Пүрэвдорж. Сэгс цагаан богд;


2. Далан: тарианы үелээ (тарианы далан, тариалангийн талбайг үе болгосон хэсэг).

үелээ үүсэх үетсэн юм бий болох
тарианы үелээ тарианы далан, тариалангийн талбайг үе болгосон хэсэг
Ижил үг:

ҮЕЛЭЭ II