ҮЕЛЭХ II

1. Үзэгдэл, үйл явдлыг эхлэх, төгсөх хугацаагаар үе болгох: түүхийг үелэх (түүхийн цаг хугацааг дэлгэрэнгүй...


2. Хөгжмийн аялгууг баахан намжуулж дахин үүсгэх: үелэх бишгүүр (үлээвэр хөгжмийн зэмсэг, хийн эгшигтийн аймаг, хөндлөн бишгүүрийн дэлгэрэнгүй...
түүхийг үелэх түүхийн цаг хугацааг хэсэгчлэн авч үзэх
үелэх бишгүүр үлээвэр хөгжмийн зэмсэг, хийн эгшигтийн аймаг, хөндлөн бишгүүрийн нам. Хөгжим үелэх, бүжиг үелэх гэж төрөл бий
Ижил үг:

ҮЕЛЭХ I

ҮЕЛЭХ III