үелэх бишгүүр
үлээвэр хөгжмийн зэмсэг, хийн эгшигтийн аймаг, хөндлөн бишгүүрийн нам. Хөгжим үелэх, бүжиг үелэх гэж төрөл бий