ҮЕЛҮҮЛЭХ III

Үгийг үе үеэр нь уншуулах, бичүүлэх.

Ижил үг:

ҮЕЛҮҮЛЭХ I

ҮЕЛҮҮЛЭХ II