ҮЕЛЭЛ

Үелэх үйлийн нэр: сарын гол дөрвөн үелэл (битүүний үе, шинэтгэлийн үе /дээд хагасын үе/, тэргэлийн дэлгэрэнгүй...